Choose language
to-sykepleiere-i-uniform-ler-mdk-00531-molde-kommune_15575776

Over 1600 e-læringskurs bestått

Nesten tusen fast ansatte i helse- og omsorgssektoren har i løpet av bare noen få uker opprettet sin egen bruker i Veilederen.

- Bare et par måneder etter oppstart med Veilederen, hadde alle ansatte fått opprettet seg bruker og bestått over 1600 e-læringskurs. Nå kan internopplæringa bli mye mer effektiv, og vi sikrer at ansatte får den kjennskapen til lover og regler som de skal ha, forteller Siri Haukaas, fagleder helse og omsorg hos Molde kommune. 

helsefagarbeider-jobber-ved-pc

Bare i løpet av de to første ukene av 2023 så har ansatte i sektoren bestått til sammen 270 kurs. De mest aktuelle e-kursene handler om rett og plikt til opplæring, taushetsplikt for helsepersonell og privat mobilbruk i tjenesten, samt avvikshåndtering og dokumentasjonsplikt.


- Jeg blir så glad av slike tall, og mener at dette sier noe om det store behovet for internopplæring i sektoren. Å gjennomføre internopplæringa på en slik måte, har bare fordeler. Opplæringa tas når det passer, alle får samme budskap og vi sparer enormt med tid til forberedelser og gjennomføring, fortsetter Siri.

 

Opplæringspakke for ferievikarer

Veilederen bistår Molde kommune også ved opplæringsløpet til årets ferievikarer. Alle ferievikarer vil få betalt for tre timers arbeid for å gå gjennom en standard opplæringspakke i Veilederen, som tidligere ble gjort gruppevis. 


- Opplæringen tok en dag, og kursholderne måtte bruke mange dager på å bli ferdige med alle vikarene. Nå får vi mer tid - som kommer pasientene våre til gode, forteller Siri.

Hva er Visma Veilederen?

Visma Veilederen er en samlingsside med med ulike verktøy som gir kunnskap og opplæring i lovverk.

  • Levende internkontroll
  • Selvstendige og trygge medarbeidere
  • Høyere kvalitet i tjenestene
  • Kompetanseheving på alle nivå
  • Effektiv jobbhverdag

 

 

ca121_07_1-r1ahilde-ranum

Hvordan lykkes med Veilederen?

Forankring i ledergruppen en suksessfaktor for Molde kommune

En viktig suksessfaktor for implementering av Visma Veilederen hos medarbeiderne i Molde kommune, var tydelig kommunikasjon fra ledergruppen.

- Her kommuniserte øverste leder tydelig hvorfor de skulle ta i bruk verktøyet, hva Veilederen kunne bidra med, og samtidig som de satt tydelige krav til gjennomføring, forteller Hilde Ranum, rådgiver hos Visma Veilederen.

Videre trekker Hilde frem følgende punkter for hvorfor Veilederen ble en suksess hos Molde kommune:

  • Tydelige mål og høyt engasjement fra øverste ledelse gjennom hele prosessen – med både kommunalsjef og fagleder i spissen, samt et godt budskap om hvorfor medarbeiderne skulle ta i bruk verktøyet.
  • Alle ledelsesledd er med, med gode interne prosesser i alle ledergrupper.
  • En engasjert superbruker som holdt stødig kurs hele veien.
  • God dialog mellom Molde kommune og Veilederen – gjennom et godt samarbeid ble det utarbeidet en felles fremdriftsplan som begge parter forpliktet seg til.
  • En grundig og god evaluering av hele prosessen, med et tydelig fokus på veien videre.

Klikk på knappen under for å se hvordan Molde kommune kommuniserte internt:

Siste nytt fra SmartSkill-bloggen

shutterstock_1186792849

Skolens informasjonsplikt i ny opplæringslov

Opplæringslova er en rettighetslov. Derfor er det helt avgjørende at elever og foreldre er informert, og kjenner til hvilke rettigheter loven gir dem.

shutterstock_1464372881

Barnets beste i den nye opplæringslova

Barnets beste følger av FNs barnekonvensjon art. 3 og er nedfelt i Grunnlovens § 104 . I ny opplæringslov er barnets beste kommet inn som en egen bestemmelse om «det beste for eleven».

shutterstock_1669899661

Rollesammenblanding og gaver innenfor helse- og omsorgstjenesten

Det kan by på utfordringer når rollene som helsepersonell og privatperson glir over i hverandre, og når du blir tilbudt gaver i jobben. Dette ser vi litt nærmere på her.