Choose language
_dsc9501

En viktig lov som berører mange

Opplæringslova skal bidra til å åpne dører mot verden og framtiden for elevene. Mange av dagens regler blir videreført helt eller delvis i ny opplæringslov - med en del språklige endringer. Men loven inneholder også flere nye bestemmelser og utvidede rettigheter som får stor betydning for både små og store elever.

Noen endringer som vil få stor betydning

  • En lovfesting av at elevens beste skal være et grunnleggende hensyn ved handlinger og avgjørelser som gjelder elever.
  • En lovfesting av at elevene har rett til medvirkning i alt som gjelder dem selv etter loven, at elevene skal bli hørt og at det skal legges vekt på meningene deres. Elevenes selvråderett fra de er 15 år tydeliggjøres.
  • Det innføres en terskel for den skjerpede plikten til å melde fra dersom en som arbeider på skolen krenker en elev. Det betyr at rektor skal gi melding til kommunen eller fylkeskommunen som i dag, med mindre meldingen er åpenbart grunnløs.
  • Den delen av dagens spesialundervisning som gjelder opplæring blir til individuell tilrettelegging av opplæringen. Fysisk tilrettelegging og personlig assistanse skilles ut i egne bestemmelser.
  • Ungdom får en utvidet rett til å fullføre videregående over lengre tid, rett til flere omvalg hvis de har valgt feil, og rett til å ta nytt fag og svennebrev selv om man allerede har et.
_dsc8575-v1-2

Arbeidet med ny opplæringslov fortsetter

Det pågår nå arbeid med ny forskrift til opplæringslova og friskolelova.
Forslaget om å regulere når det er lov å gripe inn fysisk mot elever i den nye opplæringsloven har vært på høring, og er nå under behandling.

Onsdag 8. November ble det sendt ut høring med forslag om å lovfeste et krav om lærerutdanning for å bli fast ansatt som lærer. Høringen inneholder også et forslag om å lovfeste at det kun er ansatte i lærerstillinger som kan ha faglig ansvar for opplæringen. Høringsfristen er 5. Januar 2024.

I Veilederen vil vi følge opp noen av de viktigste bestemmelsene med artikler, webinarer og podkast fram til den nye opplæringslova trer i kraft 1. august 2024.

Skolemiljøreglene i ny opplæringslov

Dato: 11. mars 2024

Tid: 14.30 - 15.15

Trygt og godt skolemiljø2_shutterstock

Hva er egentlig et trygt og godt skolemiljø? Og hva er egentlig en krenkelse? Hva betyr det at skolen skal arbeide forebyggende? Hva skal dokumenteres? Og hva kan statsforvalteren pålegge skolen ved brudd på aktivitetsplikten?

Hovedlinjene i reglene om skolemiljø i den nye opplæringslovens kapittel 12 er i stor grad videreført fra dagens kapittel 9A, men det blir også noen endringer i forhold til dagens bestemmelser. Forarbeidene til den nye loven har mange viktige merknader om hvordan reglene om skolemiljøet skal forstås.

Ingunn Wiig og Lisbeth Storvik Jacobsen gjennomgår det som er nytt, endret og presisert i reglene om det psykososiale skolemiljøet i den nye loven og forarbeidene.

Påmelding

_dsc0005-1

Tidligere og kommende webinarer

Bli med på våre jevnlig avholdte webinarer og få spennende og faglig påfyll. Ta en titt på våre kommende arrangementer under, eller klikk på knappen for full oversikt over våre webinarer. 

  • 11.september: Grunnleggende temaer i den nye opplæringslova (se opptak i Veilederen) 
  • 22. november: Atferd - hvorfor gjør barn og unge som de gjør? (se opptak i Veilederen)
  • 4. desember: Ny opplæringslov - viktige fellesbestemmelser (se opptak i Veilederen)
  • Mars - Webinar om skolemiljø og ordenstiltak i den nye opplæringslova
  • Mai: Viktige endringer i retten til videregående opplæring

Blogginnlegg og podcast om ny opplæringslov

Ny-opplaeringslov

Et overblikk over ny opplæringslov

Opplæringslova har stor betydning for elever, foreldre, lærere, skoleledere og andre ansatte. Les mer om hvordan den påvirker deg i vårt blogginnlegg.

VeilederPOD

VeilederPOD - en podcast fra Visma Veilederen

I denne podcasten inviterer vi jurister og andre fagpersoner i studio for å snakke om juridiske spørsmål og problemstillinger som er aktuelle for mange.

tidlig-innsats

Tidlig innsats – Fordi alle har rett til en god oppvekst

Vi mener teknologi kan senke terskelen for å komme i gang med tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Og hjelpe de som er i ferd med å falle utenfor.

Trenger din kommune økt kunnskap om regelverket? Veilederen hjelper dere.

Høsten 2023 og våren 2024 skal vi jobbe for at både du og Veilederen skole skal være godt forberedt når den nye opplæringsloven trer i kraft 1. august 2024.

 Lisbeth Storvik Jacobsen

Lisbeth Storvik Jacobsen

Seniorrådgiver
lisbeth.storvik.jacobsen@visma.com
Ingunn Wiig

Ingunn Wiig

Jurist og seniorrådgiver

ingunn.wiig@visma.com

Lene Saint-Sollieux

Lene Saint-Sollieux

Juridisk rådgiver 

lene.saint-sollieux@visma.com

Eivind Martinsen

Eivind Martinsen

Customer Experience Specialist

eivind.martinsen@visma.com