Choose language

Barnekoordinatorskolen

Forelesere 2024
Knut Fredrik Thorne

Knut Fredrik Thorne

Knut Fredrik Thorne er jurist og seniorrådgiver i Visma SmartSkill. Han har vært Generalsekretær i Norsk pasientforening, Pasient- og brukerombud i Akershus, og har i tillegg lang erfaring med tilsyn fra Fylkesmannen i Østfold og 12 års praksis som advokat.

Ingunn Wiig

Ingunn Wiig

Ingunn Wiig er jurist og seniorrådgiver i Visma SmartSkill AS. Hun jobber hovedsakelig med utdanningsrett, men også forvaltningsrett, personvern/GDPR, trygderett og arbeidsrett.