Choose language

Flere kursleverandører. Felles funksjonalitet.

Med Glup samler vi digitale kurs fra mange velkjente og kvalitetssikrede kursleverandører på ett sted. Kursene er laget av eksperter innenfor sitt felt og tema, utviklet for dine behov. Du kan alltid være trygg på at kursene er oppdaterte og av god kvalitet. 

Partnere

Visma Draftit

Visma Draftit

Opplæring i GDPR med Privacy E-læring
NHI-1

Norsk Helseinformatikk

E-læringskurs for personell med og uten helsefaglig utdanning. Kursene oppdateres kontinuerlig i henhold til ny kunnskap, lovverk og faglige retningslinjer. 
barnehage_png

Veilederen Barnehage

Hjelper ansatte på ulike nivå med mange av de daglige juridiske spørsmålene og å heve sin kompetanse for å bli tryggere i møte med foreldre og barn.

barnevarn_png

Veilederen Barnevern

Sikrer at ansatte i barnevernstjenesten har tilgang til og kunnskap om de lover og regler som til enhver tid gjelder på barnevernsfeltet.

Gyldendal_logo.svg (1)

Gyldendal

E-læringskurs til helsepersonell i kommunehelsetjenestene og private helse- og omsorgstjenester. Kursene er oppdaterte av en fagsterk redaksjon.
01_Helse og omsorg_png

Veilederen Helse

Hjelper kommuner å  legge til rette for kunnskapsheving for å møte krav fra myndighetene om kompetanse på gjeldende regelverk, samtidig som pårørende og tjenestemottakere i større grad er klar over sine rettigheter. 

Brannvernforeningen

Brannvernforeningen

Digital kurs i brannsikkerhet for personell i skole, barnehage, barnevern, helse og omsorg. Kurset gis som del i Veilederen.

visma-1

Visma Enterprise

Skreddersydd opplæring i Visma Enterprise system. 

Skole_png

Veilederen Skole

Gjennom verktøyen i Veilederen Skole vil skolelederen kunne gi gode og raske svar på krevende personalspørsmål, og dermed heve sin kompetanse og bli tryggere i møte med foreldre og elever. 
Glup 3

Alt på samme sted

Med Glup får virksomheter tilgang til digitale kurs og opplæring fra ulike leverandører i en og samme katalog, slik at alle enkelt kan finne kurset de trenger uten å lete eller logge inn på mange forskjellige steder. Dette gjør at ledere enklere kan planlegge, tilrettelegge, gjennomføre, følge opp og dokumentere kompetanse for å sikre at alle ansatte har de nødvendige kvalifikasjoner og oppdatert kompetanse for sin rolle. Ansatte kan raskt ta de kurs de trenger uten å logge inn på flere steder. Dette sparer tid og minsker frustrasjon for alle!

Kursene er laget av velkjente partnere som er eksperter innenfor sitt felt og tema, utviklet for dine behov. Vi ønsker at virksomheter alltid skal være trygge på at kursene er oppdaterte og av god kvalitet. En oppdatert liste over våre parter finner dere her (lenk).  Hvis det er en kursleverandør du savner så kontakter vi gjerne dem for å tilby dem å bli med i Glup!

Alt på samme sted

Glup gir tilgang til digitale kurs fra ulike leverandører i en og samme katalog. Ledere kan enkelt planlegge, gjennomføre, følge opp og dokumentere kompetanse ett sted. Ansatte kan raskt ta de kursene de trenger uten å lete og uten å logge inn flere steder. Dette sparer tid og minsker frustrasjon for alle!

Kursene i Glup er laget av anerkjente kursleverandører som er eksperter innenfor sitt felt. Virksomheter kan alltid være trygge på at kursene er oppdaterte og av god kvalitet. En oppdatert liste over våre partnere finner du her. Tips oss om det er en kursleverandør du savner!
Flott å ha tilgang på så mange gode kurs på ein stad.

Anita Myklebust Ulstein

Konsulent, Helse og omsorg administrasjon, Ulstein kommune

Visma draftit

Visma Draftit

Trenger du kurs for dine ansatte i GDPR og informasjonssikkerhet? Visma Draftit er nordens største leverandør av personvernløsninger og har vært eksperter på området i mange år. Kursene deres formidler avansert juss på en enkel og pedagogisk måte. Opplæring av ansatte er et av kravene i GDPR, er du klar for å krysse av dette på listen?

Kontakt:

Jan Øyvind Sæter, jan.oyvind@visma.com

NHI-1

Norsk Helseinformatikk

Norsk Helseinformatikk as (NHI) tilbyr en rekke kurs med medisinsk faglig innhold for personell med og uten helsefaglig utdanning. Kursene oppdateres kontinuerlig i henhold til ny kunnskap, lovverk og faglige retningslinjer. De er kvalitetssikret og med referanser. Målet er at hver enkelt pasient skal få faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp. NHI har i dag avtale med ca. 200 kommuner og 150 private institusjoner.

Kontakt:

Dagfinn Nordvik, dagfinn.nordvik@nhi.no

Gyldendal_logo.svg (1)

Gyldendal

Gyldendal tilbyr e-læringskurs til helsepersonell. Her finner du kvalitetskurs, - vi kan både kunnskap og formidling. Kursene er oppdaterte av en fagsterk redaksjon. Gyldendal tilbyr gode læringsopplevelser og får gode tilbakemeldinger på læringsutbyttet takket være logisk oppbygning, flotte videoer og illustrasjoner. Nye aktuelle kurs lanseres hele tiden.

Vi ønsker å bidra til økt kompetanse blant profesjonsutøvere. Kursene er tilpasset ansatte i kommunehelsetjenestene og hos private helse- og omsorgsleverandører. Ta en titt på våre kurs i Qudos!

Kontakt:

Kristin Westbye, Kristin.westbye@gyldendal.no

LOGO_Veilederen_Gradient

Kompliserte regler. Enkelt fortalt.

Veilederen

Veilederen gjør et komplisert regelverk lett tilgjengelig og forståelig for ledere og ansatte i mer enn 300 norske kommuner. Veilederen gir din kommune:

 • Raske og riktige beslutninger
 • Alltid oppdatert informasjon
 • Kompetanseheving
 • Effektiv jobbhverdag
 • Trygge og selvstendige medarbeidere

Veilederen - juridisk kompetanseheving til ledere og ansatte i barnehage, skole, barnevern og helse og omsorg.

visma-1

Visma Enterprise

Visma Enterprise leverer smarte løsninger for en enklere arbeidshverdag for brukerne våre i privat, statlig og kommunal sektor. Vi leverer løsninger for effektiv virksomhetsstyring, samt moderne og sikre fagløsninger som også styrker tverrfaglig samhandling i kommunen. 

Kontakt:

Oppvekst/helse: Mina Skage, mina.skage@visma.com

Lønn & HR: Ross Ellingsen. ross.ellingsen@visma.com

 

Brannvernforeningen

Brannvernsforeningen

Digitale kurs i brannsikkerhet for personell i skole, barnehage, barnevern, helse og omsorg. Veilederen har utviklet kurs sammen med Brannvernforeningen, hvor målet er å sikre at ansatte har kunnskap om hvilke tiltak de kan iverksette for å forebygge brann. Kurset bidrar til brannsikkerhet og gjennomgår den enkelte sitt ansvar. F.eks hvorfor det er viktig å kunne branntavlen, hvordan man skal håndtere situasjonen når brannalarmen går og hvordan forebygge brann. Kurset gis som del i Veilederen.

Eksterne vikarer i skolen

Bli partner

Vi samarbeider med Innholdsleverandører av kvalitetskurs som kompletterer våres brukeres behov.

Hvorfor bli partner?

 • Som partner får dere eksponering til over 95 % av norske kommuner gjennom Glup.
 • Med Glup får brukere tilgang 24/7 til informasjon og kunnskap i deres fagfelt på en plattform med  all nødvendig funksjonalitet og god brukervennlighet. 
 • Som partner får du tilgang til våres partnerprogram, der vi blant annet deler vårt pedagogiske rammeverk som bygger på den best practice vi opparbeidet ved over 20 år i bransjen.
 • Glup tar seg av all brukerhåndtering og teknisk support, også til sluttbruker.
 • Vi har over 20 års erfaring med å hjelpe offentlig sektor med tunge faglige spørsmål, og våre verktøy har brukere i over 300 norske kommuner.
Visma draftit

Visma Draftit

Trenger du kurs for dine ansatte i GDPR og informasjonssikkerhet? Visma Draftit er nordens største leverandør av personvernløsninger og har vært eksperter på området i mange år.

NHI-1

NHI

Norsk Helseinformatikk as (NHI) tilbyr en rekke kurs med medisinsk faglig innhold for personell med og uten helsefaglig utdanning. Kursene oppdateres kontinuerlig i henhold til ny kunnskap, lovverk og faglige retningslinjer. 

Partner

Tekst her

Image alt text

Partner

Tekst her

Image alt text

Partner

Tekst her

Image alt text

Partner

Tekst her

Image alt text

Partner

Tekst her

Image alt text

Partner

Tekst her

Integrasjons-partnere

For å frigjøre verdifull ledertid og øke verdien av Glup ytterligere anbefaler vi integrasjon mot virksomhetens HRM system. En integrasjon vil ivareta brukeradministrasjonen ved at bruker- og organisasjonsdata oppdateres i Glup.  

Identum

Identum

enterprise-plus

Visma Enterprise Plus HRM

twoday

twoday

Lurer du på noe, eller savner du en kursleverandør?

Vi hører gjerne fra deg! Fyll ut skjemaet, så hører du fra oss.

I læringsplattformen Glup har vi:

Over 80 000 brukere

Over 500 kunder

Over 6000 leder og administratorer

Glup - bilde 2

Flere kursleverandører. Felles funksjonalitet.

Med Glup samler vi digitale kurs fra mange velkjente og kvalitetssikrede kursleverandører på ett sted.

Kursene er laget av eksperter innenfor sitt felt og tema, utviklet for dine behov. Du kan alltid være trygg på at kursene er oppdaterte og av god kvalitet.

Les mer om de ulike partnerne under. Flere leverandører kommer stadig, og du kan gjerne kontakte oss hvis det er andre leverandører du ønsker å se her!

1517686063976
Våre kunder ønsker å ha alle kurs på ett sted. Ved å tilby Visma Draftits kurs i Læringsplatformen Glup kan vi enkelt tilrettelegge for kommuner som ønsker våre kurs om GDPR og informasjonssikkerhet raskt og enkelt.

Jan Øyvind Sæter

Country Manager, Visma Draftit

 1. Vi erfarer at Glup er ein læringsportal som gjer det lettare å vere leiar. Vi må ha det lettvint når vi skal tilsette nye og gi dei den informasjonen og opplæringa dei treng.

  Heidi Strand

  Einingsleiar 1 Heimetenester, Ulstein kommune

 2. Flott å ha tilgang på så mange gode kurs på ein stad. Vi får raske og gode tilbakemeldingar når vi melder til support- eller direkte til nokon av dykk, det er veldig bra. Ein av grunnane til at vi ville bli pilot var muligheit for ei pålogging; alle kurs, og muligheit for å sette saman kurspakkar sjølve.

  Anita Myklebust Ulstein

  Konsulent, Helse og omsorg administrasjon, Ulstein kommune

 3. Sitat

  Navn

  Rolle

Siste nytt fra SmartSkill-bloggen

shutterstock_1186792849

Skolens informasjonsplikt i ny opplæringslov

Opplæringslova er en rettighetslov. Derfor er det helt avgjørende at elever og foreldre er informert, og kjenner til hvilke rettigheter loven gir dem.

shutterstock_1464372881

Barnets beste i den nye opplæringslova

Barnets beste følger av FNs barnekonvensjon art. 3 og er nedfelt i Grunnlovens § 104 . I ny opplæringslov er barnets beste kommet inn som en egen bestemmelse om «det beste for eleven».

shutterstock_1669899661

Rollesammenblanding og gaver innenfor helse- og omsorgstjenesten

Det kan by på utfordringer når rollene som helsepersonell og privatperson glir over i hverandre, og når du blir tilbudt gaver i jobben. Dette ser vi litt nærmere på her.

Bli partner

Vi samarbeider med Innholdsleverandører av kvalitetskurs som kompletterer våres brukeres behov.

Høy eksponering

Som partner får dere eksponering til over 95 % av norske kommuner gjennom Glup.

Tilgang 24/7

Med Glup får brukere tilgang 24/7 til informasjon og kunnskap i deres fagfelt på en plattform med all nødvendig funksjonalitet og god brukervennlighet.

Partnerprogram

Som partner får du tilgang til våres partnerprogram, der vi blant annet deler vårt pedagogiske rammeverk som bygger på den best practice vi opparbeidet ved over 20 år i bransjen.

image description

Teknisk support

Glup tar seg av all brukerhåndtering og teknisk support, også til sluttbruker.

HO_Samarbeid om barn

Over 20 års erfaring

Vi har over 20 års erfaring med å hjelpe offentlig sektor med tunge faglige spørsmål, og våre verktøy har brukere i over 300 norske kommuner.

Glup - bilde 2