Choose language
VeilederPOD

VeilederPOD

I snart 20 år har Veilederen holdt norske kommuner oppdatert på nye og endrede lover og regler. Det har gitt oss god innsikt i hvordan reglene påvirker din hverdag innen barnevern, skole, barnehage eller helse og omsorg. Hver dag mottar vi mange juridiske spørsmål og problemstillinger fra kundene våre. Noe av denne kunnskapen og erfaringen har vi lyst til å dele med dere.

Fra VeilederPOD'n

Hør noen utvalgte episoder fra VeilederPOD'n her.

Landsbymodellen

Mammastyrt behandling

Rettighetsbalansen - når enkeltelever utfordrer skolemiljøet

Elevdemokratiets magi

Hva sier Landsforeningen for barnevernsbarn om barns medvirkning?

Ny forskrift tydeliggjør kravene til hvordan barn skal få medvirke i egen barnevernssak

 

Barnekonvensjonen i praksis

 

Eldre som ikke ønsker hjelp

 

Fjernundervisning i ny opplæringslov

Kan brukere velge hvem som skal være hjelpere?

Hvordan finne gode tiltak i skolemiljøsaker?

Skolemiljø vs arbeidsmiljø - hvorfor er det så vanskelig?

Daglig munnstell til besvær?

Hva er Visma Veilederen?

Visma Veilederen er en samlingsside med med ulike verktøy som gir kunnskap og opplæring i lovverk.

  • Levende internkontroll
  • Selvstendige og trygge medarbeidere
  • Høyere kvalitet i tjenestene
  • Kompetanseheving på alle nivå
  • Effektiv jobbhverdag

 

 

Siste nytt fra SmartSkill-bloggen

shutterstock_1186792849

Skolens informasjonsplikt i ny opplæringslov

Opplæringslova er en rettighetslov. Derfor er det helt avgjørende at elever og foreldre er informert, og kjenner til hvilke rettigheter loven gir dem.

shutterstock_1464372881

Barnets beste i den nye opplæringslova

Barnets beste følger av FNs barnekonvensjon art. 3 og er nedfelt i Grunnlovens § 104 . I ny opplæringslov er barnets beste kommet inn som en egen bestemmelse om «det beste for eleven».

shutterstock_1669899661

Rollesammenblanding og gaver innenfor helse- og omsorgstjenesten

Det kan by på utfordringer når rollene som helsepersonell og privatperson glir over i hverandre, og når du blir tilbudt gaver i jobben. Dette ser vi litt nærmere på her.