Choose language

Webinarer

Har du behov for økt kompetanse innen relevant regelverk?

VeilederPOD

VeilederPOD

I snart 20 år har Veilederen holdt norske kommuner oppdatert på nye og endrede lover og regler. Det har gitt oss god innsikt i hvordan reglene påvirker din hverdag innen barnevern, skole, barnehage eller helse og omsorg.

Hver dag mottar vi mange juridiske spørsmål og problemstillinger fra kundene våre. Noe av denne kunnskapen og erfaringen har vi lyst til å dele med dere.

Følg oss og lytt til VeilederPOD du også

Webinar fra Visma Veilederen - åpent for alle

Visma Veilederen hjelper i dag over 300 norske kommuner med kompetanseheving om lov og avtaleverk innen helse og omsorg, barnevern, skole og barnehage. Jurister og fageksperter innen disse områdene får daglig spørsmål fra ledere i kommunene om utfordrende tema. For å bidra til økt kompetanse og trygghet arrangeres det åpne webinar for ledere og ansatte.

 

Webinar fra Veilederen - åpent for alle

Veilederen hjelper i dag over 300 norske kommuner med kompetanseheving om lov og avtaleverk innen helse og omsorg, barnevern, skole og barnehage. Jurister og fageksperter innen disse områdene får daglig spørsmål fra ledere i kommunene om utfordrende tema. For å bidra til økt kompetanse og trygghet arrangeres det åpne webinar for ledere og ansatte.

Fagkurs Skole
shutterstock_2039811812

Kommende webinar

Landsomfattende tilsyn: Medisindispensere til hjemmeboende eldre

Temaet for det landsomfattende tilsynet med kommunale helse- og omsorgstjenester i 2024 er tildeling og bruk av medisindispensere til hjemmeboende eldre over 65 år. Tilsynet er rettet mot kommunens ansvar for å legge til rette for og følge med på slik helsehjelp.

I webinaret vil jurist Knut Fredrik Thorne og sykepleier/kundeoppfølger Gry Solberg gå nærmere gjennom hva statsforvalteren vil undersøke, slik at kommunene kan være godt forberedt til tilsynet og vite hva må være på plass for å overholde lovverket.

Statsforvalteren vil undersøke om:

  • valg av medisindispenser skjer ut ifra egnethetsvurdering
  • pasienten får opplæring i bruk av medisindispenser
  • helsetjenesten følger med på gjennomføringen

Målgruppen for webinaret er ansatte og ledere i hjemmetjenesten og alle som er involvert i tjenestetildeling. 

Tid: Tirsdag 13. februar
Kl. 13.00-13.45
 
Påmelding kommer snart
 

Webinar: Endringer i arbeidsmiljøloven per 1. juli 2024

Når: Torsdag 13. juni kl.10 - 10.45

Røde paragrafer (1)

Det er vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven som trer i kraft 1. juli 2024. Endringene gjelder reglene om arbeidsavtaler og prøvetid, og det kommer en ny regel som innebærer at ansatte kan be om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår

Alle ledere skal ha kunnskap om gjeldende regelverk i arbeidsmiljøloven. Målet med dette webinaret er først og fremst å gi deg en helhetlig oversikt over hva som blir nytt fra 1. juli, og hva endringene betyr. Du møter juristene Lene Saint-Sollieux og Monica Bremtun-Olaussen, som vil sortere og gjennomgå de viktigste lovendringene.

Påmelding

Webinar: Landsbymodellen

Når: Tirsdag 18. juni kl. 10.00 - 11.00

Lita og Anette (mindre)

Fosterbarnsomsorg etter Landsbymodellen og foreldreoppfølging etter «Fra barnets vindu» skal sikre helhet, sammenheng, systematikk og individuell tilrettelegging med et tydelig utgangspunkt i barnets behov i sentrum.

I webinaret har vi med oss Lita Havnevik Erstad og Anette Rakli Børnes fra barnevernstjenestene i Øygarden og Askøy, som har vært sentrale i å utvikle Landsbymodellen. Her får du vite mer om bakgrunnen for modellen og hvordan den brukes i praksis.

Påmelding

Tidligere webinarer

Se opptak av tidligere webinarer her.

Når rollene som helsepersonell og privatperson glir over i hverandre.

Onsdag 1. november 2023. Se opptak i Veilederen.

Hva sier tilsynet om oppfølgingen av barn i fosterhjem?

Fredag 27. oktober 2023. Se opptak i Veilederen.

Grunnleggende temaer i den nye opplæringslova

11. september 2023. Se opptak i Veilederen.

Ny forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

22. august 2023. Se opptak i Veilederen.

Hvordan skape en trygg arbeidsplass for alle på skolen?

9. mai 2023. Se opptak i Veilederen.

Skolemiljø + Arbeidsmiljø = sant?

2. mai 2023. Se opptak i Veilederen

Opplæring av sommervikarer i helse- og omsorgstjenesten

26. april 2023. Se opptak i Veilederen.

Veien til autentisk og inspirerende lederskap

22. mars 2023. Se opptak i Veilederen.

Eldreomsorgen i fremtiden - hvordan nyhetsbildet kan brukes til forbedring av egen tjeneste

16. februar 2023. Se opptak i Veilederen.

Veien til god kommunikasjon og selvtillit i lederrollen

15. februar 2023. Se opptak i Veilederen.

Internkontroll i barnevernstjenesten - Del 2

3. februar 2023. Se opptak i Veilederen.

Internkontroll i barnevernstjenesten - Del 1

20. januar 2023. Se opptak i Veilederen.

Veien til teamutvikling og sunn gruppekultur

25. januar 2023. Se opptak i Veilederen.

Oversikt over tidligere webinarer

Se opptak av tidligere webinarer her

Når rollene som helsepersonell og privatperson glir over i hverandre.

Onsdag 1. november 2023

Hva sier tilsynet om oppfølgingen av barn i fosterhjem?

Fredag 27. oktober 2023

Grunnleggende temaer i den nye opplæringslova

11. september 2023

Image alt text

Ny forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

22. august 2023

Image alt text

Hvordan skape en trygg arbeidsplass for alle på skolen?

9. mai 2023

Image alt text

Skolemiljø + Arbeidsmiljø = sant?

2. mai 2023

Oversikt over tidligere webinarer

Se opptak av tidligere webinarer her

Når rollene som helsepersonell og privatperson glir over i hverandre.

Onsdag 1. november 2023. Se opptak i Veilederen.

Hva sier tilsynet om oppfølgingen av barn i fosterhjem?

Fredag 27. oktober 2023. Se opptak i Veilederen.

Grunnleggende temaer i den nye opplæringslova

11. september 2023. Se opptak i Veilederen.

Ny forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

22. august 2023. Se opptak i Veilederen.

Hvordan skape en trygg arbeidsplass for alle på skolen?

9. mai 2023. Se opptak i Veilederen.

Skolemiljø + Arbeidsmiljø = sant?

2. mai 2023. Se opptak i Veilederen

Opplæring av sommervikarer i helse- og omsorgstjenesten

26. april 2023. Se opptak i Veilederen.

Veien til autentisk og inspirerende lederskap

22. mars 2023. Se opptak i Veilederen.

Eldreomsorgen i fremtiden - hvordan nyhetsbildet kan brukes til forbedring av egen tjeneste

16. februar 2023. Se opptak i Veilederen.

Veien til god kommunikasjon og selvtillit i lederrollen

15. februar 2023. Se opptak i Veilederen.

Internkontroll i barnevernstjenesten - Del 2

3. februar 2023. Se opptak i Veilederen.

Internkontroll i barnevernstjenesten - Del 1

20. januar 2023. Se opptak i Veilederen.

Veien til teamutvikling og sunn gruppekultur

25. januar 2023. Se opptak i Veilederen.

Visma Veilederen

Veilederen

Veilederen hjelper norske kommuner med kompetansebygging i sentrale juridiske temaer. Dette skaper trygghet hos ansatte på alle nivå og bidrar til økt kvalitet på tjenesten.

Veilederen inneholder e-læringskurs og oppslagsverk der regelverket er samlet og forklart på en lettfattelig måte. I Veilederen finner du opplæringspakker med relevante e-læringskurs på tilsynsområdet. 

Opprett gratis prøvebruker og test Veilederen i dag.

Siste nytt fra SmartSkill-bloggen

shutterstock_1186792849

Skolens informasjonsplikt i ny opplæringslov

Opplæringslova er en rettighetslov. Derfor er det helt avgjørende at elever og foreldre er informert, og kjenner til hvilke rettigheter loven gir dem.

shutterstock_1464372881

Barnets beste i den nye opplæringslova

Barnets beste følger av FNs barnekonvensjon art. 3 og er nedfelt i Grunnlovens § 104 . I ny opplæringslov er barnets beste kommet inn som en egen bestemmelse om «det beste for eleven».

shutterstock_1669899661

Rollesammenblanding og gaver innenfor helse- og omsorgstjenesten

Det kan by på utfordringer når rollene som helsepersonell og privatperson glir over i hverandre, og når du blir tilbudt gaver i jobben. Dette ser vi litt nærmere på her.