Choose language

Lyst og rom for læring

En betydelig bidragsyter til kunnskapsbygging innen lov og avtaleverk i norske kommuner – helse, barnevern, skoler og barnehager.

Våre tjenester

IKON_Veilederen_Gradient

Veilederen

Visma Veilederen er et oppslagsverk og fagmiljø som holder deg oppdatert på det nyeste innen lover og regelverk. Våre fagfolk gir deg et oversiktlig, oppdatert og faglig grunnlag som hjelper deg å forstå hva endringene betyr for deg og din virksomhet.

IKON_Kompetansenøkkelen_Gradient

Kompetansenøkkelen

Kompetansenøkkelen er et digitalt verktøy som gir deg full oversikt over undervisningskompetansen i alle nivåer i den norske skolen. Du får en moderne løsning med et intuitivt brukergrensesnitt – samtidig som kompleksiteten i regelverket blir ivaretatt.

IKON_Glup_Gradient

Glup

Glup er en felles markedsplass for læring, utviklet for og sammen med norske kommuner. Her får du alt læringsinnhold fra ulike partnere som Veilederen, Visma Enterprise AS og NHI samlet på ett og samme sted.

 

veilederen_linkedin_1_jpg

Veilederen har ledet vei i 20 år!

Vi feirer 20 år med ekspertise innen lover og regler, og i den anledning har vi snakket med flere av våre kunder. Les hva de har å si!

to-sykepleiere-i-uniform-ler-mdk-00531-molde-kommune_15575776

Kundehistorie

Slik sikret Molde kommune riktig kompetanse på alle nivå

For å skape trygge og kompetente ansatte som kan møte kommunens innbyggere på en effektiv og profesjonell måte, er det avgjørende å sikre riktig kompetanse på alle nivåer i organisasjonen. For Molde kommune ble Visma Veilederen redningen.

Om Visma SmartSkill

Det stilles stadig høyere krav innenfor lover og regelverk hos offentlige virksomheter, og det er ikke alltid like enkelt å holde oversikten. 

Visma SmartSkill gjør det enklere for deg som jobber innen helse, barnevern, skole eller barnehage å forstå regelverket. Gjennom våre tjenester Visma Veilederen og Kompetansenøkkelen holder vi deg oppdatert på nye lover og regler gjennom skreddersydde løsninger. I Læringsplattformen Glup kan man enkelt planlegge, tilrettelegge, gjennomføre, følge opp og dokumentere kompetanse. Vi har over 20 års erfaring med å hjelpe offentlig sektor med tunge faglige spørsmål, og våre verktøy har brukere i over 300 norske kommuner.

shutterstock_2039811812

Kommende webinar

Landsomfattende tilsyn: Medisindispensere til hjemmeboende eldre

Temaet for det landsomfattende tilsynet med kommunale helse- og omsorgstjenester i 2024 er tildeling og bruk av medisindispensere til hjemmeboende eldre over 65 år. Tilsynet er rettet mot kommunens ansvar for å legge til rette for og følge med på slik helsehjelp.

I webinaret vil jurist Knut Fredrik Thorne og sykepleier/kundeoppfølger Gry Solberg gå nærmere gjennom hva statsforvalteren vil undersøke, slik at kommunene kan være godt forberedt til tilsynet og vite hva må være på plass for å overholde lovverket.

Statsforvalteren vil undersøke om:

  • valg av medisindispenser skjer ut ifra egnethetsvurdering
  • pasienten får opplæring i bruk av medisindispenser
  • helsetjenesten følger med på gjennomføringen


Målgruppen for webinaret er ansatte og ledere i hjemmetjenesten og alle som er involvert i tjenestetildeling.

Dato: Tirsdag 13. februar

Kl. 13.00-13.45

Har du spørsmål eller ønsker en presentasjon?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Siste nytt fra SmartSkill-bloggen

shutterstock_1186792849

Skolens informasjonsplikt i ny opplæringslov

Opplæringslova er en rettighetslov. Derfor er det helt avgjørende at elever og foreldre er informert, og kjenner til hvilke rettigheter loven gir dem.

shutterstock_1464372881

Barnets beste i den nye opplæringslova

Barnets beste følger av FNs barnekonvensjon art. 3 og er nedfelt i Grunnlovens § 104 . I ny opplæringslov er barnets beste kommet inn som en egen bestemmelse om «det beste for eleven».

shutterstock_1669899661

Rollesammenblanding og gaver innenfor helse- og omsorgstjenesten

Det kan by på utfordringer når rollene som helsepersonell og privatperson glir over i hverandre, og når du blir tilbudt gaver i jobben. Dette ser vi litt nærmere på her.

Siste nytt fra SmartSkill-bloggen