Choose language

Bli en del av et nettverk på tvers av kommunegrenser i hele Norge

 

Få ny kunnskap, bli inspirert og del dine erfaringer med andre

Flere kunder har etterspurt en arena for faglig diskusjon og erfaringsdeling på tvers av kommunegrenser. Vi tar dere som vanlig på ordet, og starter opp Veiledernettverk fra januar 2023. Det er planlagt tre digitale samlinger i løpet av året - tema for hver samling vil bli satt i samarbeid med dere. I tillegg til de tre samlingene, vil alle påmeldte allerede nå få tilgang til et eget rom i Teams for å knytte kontakter og diskutere aktuelle problemstillinger.

Vi håper selvfølgelig at så mange som mulig deltar, slik at vi kan videreutvikle konseptet og bidra til enda mer trygghet, kompetanse og god tjenestekvalitet i skole- og barnehagesektoren. Dersom dette blir en populær plattform, tenker vi også å etterhvert tilby et fysisk møte hvert år, slik at vi kan bli enda bedre kjent.

Uansett hvilken rolle du har i din kommune - velkommen skal du være!

Meld deg på Veiledernettverket

Eivind Martinsen
Ønsker du mer informasjon om Veiledernettverket eller har spørsmål?

Ta kontakt med Eivind Martinsen

eivind.martinsen@visma.com

Siste nytt fra SmartSkill-bloggen