Choose language

Saksbehandlerskolen

Er du saksbehandler i helse- og omsorgstjenesten? Syns du det av og til kan være vanskelig å ha oversikt over hvilke lover og regler som gjelder? Du er ikke alene. Rådgivningstjenesten til Visma Veilederen mottar mange henvendelser om dette. Undervisningen gir grunnleggende saksbehandlerkompetanse som vil gi deg trygghet i jobben som saksbehandler.

shutterstock_1660017136 (1)

Saksbehandlerskolen

Er du saksbehandler i helse- og omsorgstjenesten? Syns du det av og til kan være vanskelig å ha oversikt over hvilke lover og regler som gjelder? Du er ikke alene. Rådgivningstjenesten til Visma Veilederen mottar mange henvendelser om dette. Undervisningen gir grunnleggende saksbehandlerkompetanse som vil gi deg trygghet i jobben som saksbehandler.

Praktiske opplysninger

Hvem passer det for?

Saksbehandlere i helse- og omsorgssektoren på vedtaks-/forvaltnings-/tildelingskontor.

Antall deltakere

Maks 40 deltakere.

Gjennomføring

Forelesningene foregår digitalt. Foreleser er jurist Knut Fredrik Thorne.

Tidspunkt

20. august - 10.desember

Pris

19.900 kr. 10% rabatt ved flere deltakere fra samme kommune.

 

 

 

Påmelding

Hvordan foregår opplæringen?

Opplæringen er basert på forelesninger, selvstudier, oppgaver, veiledning og slutt-test.

Forelesningene foregår digitalt og er på 2 x 45 minutter. Foreleser er jurist Knut Fredrik Thorne. I tillegg vil det være veiledning hvor deltakerne sender inn case eller spørsmål i forkant og som diskuteres i fellesskap. Det er lagt opp til aktiv deltakelse med øving for å bli en god praktiker.

"Det at foreleser knytter «tungt fagstoff» opp til vårt daglige arbeid, gjør at innholdet i Saksbehandlerskolen oppleves som matnyttig og levende, og noe som vi vil huske når vi kommer opp i situasjoner hvor vi har behov av tillært kunnskap. At han legger opp til at «ingen spørsmål er dumme spørsmål», gir en økt motivasjon for aktiv deltagelse, dette til tross for at deltakerne ikke kjenner hverandre annet enn gjennom skjermen."

Lise-Karine Thøgersen, nestleder/stedfortredende enhetsleder
Koordinerende fellestjeneste, Halden kommune

Hvordan foregår opplæringen?

Opplæringen er basert på forelesninger, selvstudier, oppgaver, veiledning og slutt-test. Forelesningene foregår digitalt og er på 2 x 45 minutter. Foreleser er jurist Knut Fredrik Thorne. I tillegg vil det være veiledning hvor deltakerne sender inn case eller spørsmål i forkant og som diskuteres i fellesskap. Det er lagt opp til aktiv deltakelse med øving for å bli en god praktiker.

Lise-Karine Thøgersen
Det at foreleser knytter «tungt fagstoff» opp til vårt daglige arbeid, gjør at innholdet i Saksbehandlerskolen oppleves som matnyttig og levende, og noe som vi vil huske når vi kommer opp i situasjoner hvor vi har behov av tillært kunnskap. At han legger opp til at «ingen spørsmål er dumme spørsmål», gir en økt motivasjon for aktiv deltagelse, dette til tross for at deltakerne ikke kjenner hverandre annet enn gjennom skjermen.

Lise-Karine Thøgersen

Nestleder/stedfortredende enhetsleder. Koordinerende fellestjeneste, Halden kommune

Undervisningsplan Saksbehandlerskolen høsten 2024

Undervisningsplan Modul 1 - Grunnleggende saksbehandling i helse- og omsorgstjenesten

Uke Dag Tidspunkt Type
Uke 34 Tirsdag 20. august Kl. 09 - 11     Nettforelesning - tema 1
Uke 35 Tirsdag 27. august Kl. 09 - 11     Veiledning - tema 1
Uke 36 Tirsdag 3. september Kl. 09 - 11     Nettforelesning - tema 2
Uke 37 Tirsdag 10. september Kl. 09 - 11     Veiledning - tema 2
Uke 38 Tirsdag 17. september Kl. 09 - 11     Nettforelesning tema 3
Uke 39 Tirsdag 24. september Kl. 09 - 11      Veiledning tema 3
Uke 40  Høstferie Høstferie Høstferie
Uke 41 Tirsdag 8. oktober Kl. 09 - 11      Nettforelesning tema 4
Uke 42 Tirsdag 15. oktober Kl. 09 - 11      Veiledning tema 4

 

Undervisningsplan Modul 2 - Hvordan bli en god og effektiv saksbehandler

Uke Dag Tidspunkt Type
Uke 43  Tirsdag 22. oktober Kl. 09 - 11    Nettforelesning tema 5
Uke 44 Tirsdag 29. oktober Kl. 09 - 11    Veiledning tema 5
Uke 45  Tirsdag 5. november Kl. 09 - 11    Nettforelesning tema 6
Uke 46 Tirsdag 12. november Kl. 09 - 11    Veiledning tema 6
Uke 47 Tirsdag 19. november Kl. 09 - 11    Nettforelesning tema 7
Uke 48 Tirsdag 26. november Kl. 09 - 11    Veiledning tema 7
Uke 49 Tirsdag 3. desember Kl. 09 - 11    Nettforelesning tema 8
Uke 50 Tirsdag 10. desember Kl. 09 - 11    Veiledning tema 8

 

 
Kari-Anne Andersen

Har du spørsmål om saksbehandlerskolen?

Ta kontakt med oss på mail:

kunde.smartskill@visma.com.