Choose language

Kompetansenøkkelen

Gode lærere på rett plass er en forutsetning for den gode skolen. Har du oversikt og kontroll?

Kompetansenøkkelen hjelper deg

Kompetansenøkkelen er et digitalt verktøy som gir deg full oversikt over undervisningskompetansen på individ-, skole- og kommunenivå gjennom en moderne løsning med et intuitivt brukergrensesnitt – samtidig som kompleksiteten i regelverket blir ivaretatt. Kompetansenøkkelen vil også hjelpe deg med å definere hvilken undervisningskompetanse den enkelte lærer har.

Lover og regelverk som regulerer undervisningskompetansen er i stadig endring, og det er ikke enkelt å få oversikt og kontroll - men dette kan Kompetansenøkkelen hjelpe deg med. Med vårt digitale verktøy får du muligheten til å legge grunnlaget for en bedre skole gjennom målrettet rekruttering og kompetanseutvikling.  

Kompetansenøkkelen er et skreddersydd digitalt verktøy til skolesektoren som gir:

  • Full oversikt over lærerkompetanse
  • Grunnlag for GSI-rapportering
  • Bemanningsplanlegging
  • Enkel pålogging via FEIDE
Arbeidsbesparende

Arbeidsbesparende

Enkel og standardisert registrering som sikrer likebehandling på tvers av skoler og kommuner, og gjør det lett å utveksle og gjenbruke informasjon.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

Utviklet av landets ledende fagmiljø med mer enn 15 års erfaring med regelverket og i tråd med etablert praksis.

Skreddersøm

Skreddersøm

Kompetansenøkkelen er skreddersydd etter det komplekse regelverket du er underlagt og behovene din skole har.

Fleksibilitet

Fleksibilitet

Full oversikt og et felles grunnlag gir deg og din virksomhet fleksibiliteten du trenger ved kompetansegap - om det så gjelder omrokkering av lærere, målrettet rekruttering eller kompetanseutvikling.

 

Har du spørsmål eller ønsker en presentasjon?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.