Choose language

E-læring blir ofte trukket frem som en egnet måte å drive kompetanseheving på

Men hva skal til for at kompetanseheving med e-læringskurs skal bli vellykket i helse- og omsorgssektoren? Hva fungerer og hva fungerer ikke? Veilederen er blant landets største leverandører av e-læring og er stolte og glade for å kunne bidra til forskning på disse spørsmålene.

Juridiske ansvarsområder

Visma og OsloMet samarbeider om studie blant norske kommuner

Visma SmartSkill har gjennom Visma Veilederen levert E-kurs til den kommunale helse- og omsorgssektoren siden 2012, og har etter hvert blitt en av landets største leverandører av e-læringskurs til sektoren.

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Visma og OsloMet og studien gjennomføres som en del av Marit Meyer Solheim sin nærings Phd-avhandling ved Storbyuniversitetet OsloMet – Senter for Profesjonsstudier. I et Nærings-ph.d.-prosjekt går en bedrift og et universitet eller høyskole sammen om et doktorgradsprosjekt. Doktorgradsprosjektet utføres av en ansatt og skal være relevant for bedriften.

Dette gjør at vi har en unik database, som er godt egnet til forskning. Vi har derfor takket ja til å bli bidra til doktorgradsprosjektet “Hvordan anvendes e-læring i norske kommuner".

Kirsti Eriksen

Visma SmartSkill

visma_1223

Formålet med studien

Fra politisk hold etterspørres det kunnskap om hvordan man kan drive kompetansebygging i den kommunale helse- og omsorgssektoren. “E-læring blir ofte trukket frem som en egnet måte å drive kompetanseheving på. Men hva skal til for at kompetanseheving med e-læringskurs skal bli vellykket i sektoren? Det er i mindre grad forsket på dette tema”, sier Marit Meyer Solheim. 

Formålet med doktorgradsstudien er å få kunnskap om hvordan e-læring innføres og anvendes i organisasjoner gjennom å utforske hvordan helse- og omsorgstjenester innfører og tar i bruk e-læring for å gi profesjonsutøverne kompetanse i det juridiske grunnlaget for praksisen.  Hovedhypotesen vil undersøke om læringskultur fremmer effekten av e-læring. 

For Visma SmartSkill er prosjektets mål å forstå mer av hvordan e-læring blir benyttet i norske kommuner og hvordan lederne/kommunene i praksis arbeider med digital læring.

Kirsti Eriksen forklarer at Vismas ambisjon er at dette prosjektet skal bli nyttig for våre kunder, men også for vårt arbeid som rådgivere. 

For kundene vil prosjektet gi nyttig kunnskap om utfordringer, behov og hvordan kommuner som tar mest digitale kurs arbeider. Rådgiverne i Visma får nyttig kunnskap om kundenes behov og utfordringer, og hva som gjøres lokalt for å møte utfordringer på den digitale læringsarenaen.

_dsc1733-copy

Slik gjennomføres studien

Forskningsprosjektet får tilgang til anonymiserte opplysninger om gjennomførte e-læringskurs i norske kommuner som bruker Visma Veilederen for helse- og omsorgssektoren.

Marit Meyer Solheim forklarer at hun vil analysere opplysningene og vurderer dem i sammenheng med andre data om denne tjenesten.

I noen av kommunene som har tatt flest kurs vil ledere og ansatte bli invitert til å delta i intervjuer. Målet med disse intervjuene er å undersøke nærmere hva som påvirker bruken av digitale læringsressurser.

Selv om det kun er anonyme opplysninger som vil bli videreformidlet fra Veilederen til prosjektet, har kommuner som vil bli berørt av prosjektet fått mulighet til å reservere seg.

_dsc1380-copy

Informasjon til deg som har gjennomført e-læring i Veilederen

Marit Meyer Solheim forklarer at det ikke er mulig å gi informasjon om prosjektet til hver enkelt person som har gjennomført e-læringskurs. Fordi det ikke er mulig å gi individuell informasjon, gis det informasjon her. Dataene som forskningsprosjektet mottar om enkeltpersoners gjennomførte e-kurs er anonymisert. 

Når det gjelder intervjuene som gjennomføres er disse basert på samtykke og hver enkelt person som deltar får tilsendt et informasjonsskriv om prosessen og hvilke rettigheter de har.

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
  • å få rettet personopplysninger om deg,
  • få slettet personopplysninger om deg,
  • få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet)
  • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Har du spørsmål om prosjektet eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter er du velkommen til å ta kontakt.

Mer informasjon

Ta gjerne kontakt med Marit Meyer Solheim, maritmey@oslomet.no, Rune Larsen på rune.larsen@visma.com, eller Kirsti Eriksen på kirsti.eriksen@visma.com hvis du har spørsmål om prosjektet.

Ansvar

Visma AS

Visma SmartSkill AS er ansvarlig for Visma Veilederen

OsloMet

Storbyuniversitetet er ansvarlig for prosjektet