Choose language

Barns rett til å bli hørt og til å medvirke i egen sak kan fort bli fine ord uten noe reelt innhold. 
Vi voksne har ofte lett for å tenke at vi vet best og at det er til barnets beste at vi tar avgjørelser for dem. 

Retten til å bli hørt, retten til få infomasjon og retten til privatliv er imidlertid viktige menneskerettigheter for både voksne og barn, som vi må forholde oss til. 

FNs Barnekonvensjon artikkel 12 gir barn rett til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet. Retten til å bli hørt og til at barnets mening skal tillegges vekt, er også tatt inn i Grunnloven § 104.

Hvor gammel må man være for å ha rett til å si det man mener og bestemme selv? 

Fyll inn skjema og få en enkel oversikt over hvilke regler som gjelder.