Choose language

Opplæring av personell til helsetjenesten

I forbindelse med korona-situasjonen.

Visma Veilederen bidrar med gratis opplæringspakker til personell i helsetjenesten

Vi er i en situasjon hvor kommunen har betydelige utfordringer. For å kunne gi forsvarlige og gode tjenester i tiden som kommer vil man mest sannsynlig ha behov for flere ansatte. Det kan være studenter, ansatte i andre tjenester i kommunen, pensjonert helsepersonell eller helsepersonell som ikke har jobbet i sektoren på lenge. Visma Veilederen åpner nå for gratis tilgang i en periode fremover. 

Opplæringspakkene er ment å trygge de som nå er satt til oppgaver de ellers ikke utfører. Forelesningen og kursene vil gi en forståelse og grunnkompetanse på det viktigste regelverket. Under finner du en oversikt over e-læringskursene som fagekspertene i Veilederen mener er en god grunnpakke for å skape trygghet hos ansatte og kvalitet i tjenesten i tiden vi er inne i. 

Innføring i helserett - 14 minutter

E-kursene Veilederen anbefaler

  • Brannvern i institusjon
  • Taushetsplikt på personalrom
  • Delegering av ansvar
  • Brukermedvirkning
  • Privat mobilbruk i tjenesten
  • Selvbestemmelsesretten
  • Ansvar ved utdeling av medisiner
Opprett gratis prøvebruker og kom i gang med opplæring av ansatte i dag

Vi anbefaler også e-læringskurs fra Sykehuset Østfold:
Visma Veilederen bidrar med opplæring

Visma Veilederen bidrar med opplæring

Veilederen Helse og omsorg hjelper norske kommuner med kompetansebygging i sentrale juridiske temaer. Dette skaper trygghet hos ansatte på alle nivå og bidrar til økt kvalitet på tjenesten.

Veilederen inneholder e-læringskurs, nyhetsmeldinger og oppslagsverk der regelverket er samlet og forklart på en lettfattelig måte. Vi er inne i en tid med mye usikkerhet og mange spørsmål - Visma Veilederen hjelper deg.