Choose language

Fagkurs

Kompetansepåfyll for kommunal sektor.

Trenger din kommune kompetanse på hverdagsjussen/lov- og avtaleverk?

Det stilles store krav til juridisk kompetanse i kommunal sektor. Juss er ikke valgfag for verken ledere eller ansatte. Kompetanse på, og forståelse av lovverket, er en forutsetning for gode tjenester.

Visma Veilederen tilbyr fagkurs til helse- og omsorgstjenesten og oppvekstsektoren. Vi skreddersyr kurspakker etter deres behov og målgruppe.

Christoffer Boge

Christoffer Boge, spesialist i allmennmedisin. Kommuneoverlege.

"I møte med oppvekstreformen ønsket Hallingdal å lage et nytt kurs om sømløst samarbeid mellom helsetjenestene, oppvekst, barnevern, PPT og NAV. Sammen med veilederen.no utviklet vi et kurskonsept, basert på kompetansen til seniorrådgiver Knut Fredrik Thorne. Med hans bakgrunn som advokat, jurist hos Statsforvalter, generalsekretær i Norsk pasientforening og pasient- og Brukerombud i Akershus, fikk vi en solid faglig plattform for barn- og unges offentlige tjenester anno 2022. Det er tid for å tenke nytt – siloene rives i Hallingdal!"

Sjekk ut fagkursene for din sektor her

Veilederen Helse og omsorg

Helse- og omsorg

Veilederen Barnehage

Barnehage

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon?

Fyll ut boksene under, eller ta direkte kontakt med fagansvarlig Kari-Anne Andersen: kari-anne.andersen@visma.com.